پرواز فرشته کوچولوپرواز فرشته کوچولو، تا این لحظه 3 سال و 9 ماه و 29 روز سن دارد

پرواز یک فرشته

فرشته من التماس دعا

روزهای عزیزی رو در پیش داریم فرشته من خیلی به دعاهات احتیاج دارم دعا کن بابایی اینقدر این دکتر و اون دکتر نکنه و راضی بشه به ازمایش دادن.گاهی فکر میکنم دیگه داشتن یک بچه برام میشه یک حسرت نمیدونم باید چیکار کرد. فقط میدونم دخترم خیلی آبرو داره پیش خدا.دخترم التماس دعا من و بابایی خیلی به دعاهات احتیاج داریم خیلی...
28 مهر 1394

رویای شیرین

صبح که از خواب بیدارشدم خیلی خوشحال بودم نمیدونستم چرا و به چه دلیل ولی می دونستم خواب قشنگی دیدم بعد از کلی فکر تازه یادم اومدم خواب دبدم دارم به یک کودکی شیر میدم دقیقا نوزادی دخترم بود وای که چه شیرین و لذت بخش بود. خدایا این لذت رو از هیچ مادری و از هیچ زنی دریغ نکن
20 مهر 1394

الگوی مهربونی

دختر کوچولوی من با اون قلب مهربون و کوچیکش الگویی بود بزرگ برای من .این رو از روی محبت مادری نمیگم قسم میخورم که محبتش اصلا زمینی نبود اصلا یاد نگرفته بود هر چی بود و بود اسمونی بود از وقتی که رفته تازه منم یاد گرفتم مهربون باشم بعد از سی سال زندگی تازه اطراف خودم چند تا از دوستای قدیمی و جدید اوردم و هر از گاهی بهشون زنگ میزنم و کلی شاد میشم تازه یاد گرفتم تشکر کنم اونم خالصانه و از ته دل.بعد از شش ماه از رفتن دخترم به یکی از اون پرستارای مهربون  که فقط یکی دو بار دیدمیش ولی اون محبت رو در حق ما تموم کرد زنگ زدم و کلی سپاس گزاری کردم همه و همه این عاشقانه عشق ورزیدن رو از یک کودک دوسال و نیم یاد گرفتم. دخترم ممنونم ازت اگه ما ...
8 مهر 1394

6 ماه گذشت

شش ماه گذشت امروز دقیقا شش ماهه که عزیزترین عضو وجودمون رو به خاک سپردیم ای خاک بدون که موجود عزیزی رو بهت امانت دادیم اون تمام دنیای ما بود خدایا کمکم کن تا حکمت کارت رو بفهمم یا اینکه دنبالش نگردم تا بتونم مثل قبل بهت نزدیک بشم خدایا خیلی وقته که دیگه موقع اذان دلم نمیلرزه راست میگن که خدا در دلهای شکسته هست........
1 مهر 1394
1