پرواز فرشته کوچولوپرواز فرشته کوچولو، تا این لحظه 3 سال و 9 ماه و 29 روز سن دارد

پرواز یک فرشته

سالگرد پرواز فرشته من

دختر من فرشته اسمانی من پارسال این موقع نمیدونستم روزای اخری هست که عطر تنت رو بو میکنم.نمی دونستم  اخرین روزایی که اون بدن کوچولوت رو بغل میکنم و نمیدونستم که سال دیگه این موقع درحسرت یک ثانیه بغل کردنت دارم آب میشم چقدر دلتنگتم مادر.گاهی انقدر محکم مزارت رو بوسه باران میکنم که خودم هم تعجب میکنم.امیدوارم پیش فرشته ها بهت خوش بگذره تا جایی که یادت از این زمین و دنیای بی وفا نیاد. عیدت مبارک عزیز دلم.هنوز لباسای عیید پارسالت تو کمدت دست نخورده مونده.کاش یک بار حداقل پوشیده بودی تا وقتی چشمم بهشون میوفته اینقدر اتیش نگیرم.در اغوش خدا باشی گلم .برای بابا و مامان خیلی دعا کن. اول فروردین سالگرد اسمانی شدنت مبارک   ...
28 اسفند 1394

پارسال این موقع.....

پارسال مث امروز 5 اسفند دخترم در بیمارستان علی اصغر بستری شد خدایا چه بیمارستانی بود چه ادمای بی وجدانی اونجا کار میکردن به جز یک پرستار از یاداوری اون روزا تنم میلرزه  قلبم اتیش میگیره  با هیچی هیچی هم اروم نمیشه چقدر طفل معصوم رو اذیت کردن.دیگه نمی تونم بنویسم..... دخترم لحظه لحظه زندگیم با یادت و با خاطراتت میگذره
5 اسفند 1394
1